Tilbage til forsiden Viden om kemikalier

Hvorfor?
Informationer om farer skal findes på etiketter og i sikkerhedsdatablade og andre dokumenter, som skal følge kemikalierne.
Leverandører skal udarbejde sikkerhedsdatablade og brugere skal anvende informationerne ved valg af produkter og ved planlægning af arbejdet mv.

Efter 2017 skal alle kemikalier, der markedsføres, være mærket efter de nye mærkningsregler CLP (klassificering, mærkning og emballering).

Efter 2018 skal alle stoffer, der anvendes i mængder over 1 ton/år/producent, være anmeldt i EU's registreringssystem jf. Reach (Registrering, Evaluering, Autorisation af Kemikalier).

Hvis virksomheden importerer eller producerer stoffer som er registeret i Reach som mellemprodukter, kan dette evt. stille krav til at produktionen skal foregå lukket.

 

Hvordan?
KemiRisk kan formidle viden om

Regler:
Yderligere info: • KemiRisk • 2120 1505 • email