Tilbage til forsiden Kurser

Kemisk APV

* KemiRisk tilbyder kurser i Kemisk APV på laboratorier.

Ved arbejde med kemikalier er der mange farer, som skal undgås både ved transport, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse.

Det kan undertiden være svært at overskue farerne ved det store antal kemikalier, der skal håndteres, og de mange hensyn man skal tage bl.a. for at opfylde reglerne på området.
Kravet om at udarbejde Kemisk APV giver mulighed for at gå systematisk til værks og få det nødvendige overblik over farerne.

Regler:
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)


ATEX APV

* KemiRisk tilbyder kurser i Zoneklassificering.

Hvis man arbejder med stoffer, der kan danne en eksplosionsfarlig blanding med luft f.eks. organisk støv, brandbare gasser som f.eks. methan eller hydrogen eller brandfarlige væsker som sprit eller terpentin, skal virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) udvides med en særlig vurdering af eksplosionsfare.

Hvis eksplosionsfare ikke kan undgås, skal der ifølge Beredskabsstyrelsens regler foretages en zoneklassificering, og installationer mv. skal sikres svarende til Zonen. ATEX APV og Zoneklassificering skal være gennemført inden 1. juli 2006.

Regler:
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.

- At-vejledning C.0.9 Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære August 2005.

- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder nr. 590 af 26/06/2003.

- Beredskabsstyrelsens vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder, juni 2003. (pdf-fil; 712 KB)

Yderligere info: • KemiRisk • 2120 1505 • email