Tilbage til forsiden Sikker brug af kemikalier

Hvorfor?
Regler på arbejdsmiljøområdet stiller krav om risikovurdering ved arbejde med kemikalier. Dette skal indgå i virksomhedens APV (ArbejdsPladsVurdering) og ved eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX) skal der ske en zoneklassificering og udarbejdes tegning over områderne.

Hvordan?
KemiRisk har udviklet et koncept, hvori samtlige regler på det kemiske område er dækket ind.
* Efter et kursus kan De selv bruge konceptet på Deres virksomhed,
* Konceptet eller dele deraf kan gives som konsulentydelser, eller
* De kan få zoneklassificeret Deres virksomhed (ATEX).

Yderligere info: • KemiRisk • 2120 1505 • email